Antistres a relaxace, reklamní předměty a vánoční dárky
Zákazník nepřihlášen: [ přihlásit ]    
Inteligentní plastelína - Chytrá plastelínaInteligentná plastelína - Chytrá plastelínaSprytna plastelina - Myśląca MasaIntelligente Knete - Thinking Putty

Všeobecné obchodní podmínky

Níže uvádíme stručné Obchodní podmínky. Úplné znění naleznete zde.

Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Objednávka

Objednávku zboží je možné zadat způsobem, který naleznete v části jak nakoupit. Objednávky mohou být telefonicky ověřovány tak, aby nedošlo k případnému falešnému objednáni na vaši adresu.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH 21%.

Zrušení objednávky

V případě, ze budete mít z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní vaší objednávky, můžete nás s tím požadavkem kontaktovat na adrese info@plastelina.cz nebo telefonicky na čísle 774 996 889. V případě, že bude objednávka zrušena z naší strany, budete na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, která je zadána ve vaší registraci, popř. telefonicky, nebyla-li emailová adresa zadána.

Vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy

V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zaplatili, nebo v případě, že vámi objednané a zaplacené zboží nejsme schopni z nějakého důvodu zajistit, bude vám zaplacená částka bezodkladně převedena v plné výši na vámi uvedený účet.

Dokumenty vztahující se k objednávce

Ke každé zásilce musí být přiložen daňový doklad, který slouží také jako záruční list.

Dodání zboží

Zásilky jsou posílány prostřednictvím České pošty. Zboží je zasíláno na dobírku, při objednávce v hodnotě do 1000 Kč činí poštovné 88 Kč. Nad tuto částku je zdarma.

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Dostupnost zboží je uvedena u každé položky v tomto internetovém obchodě v pravém horním rohu. Většina zboží je skladem a předáváme ho přepravci v naprosté většině případů následující pracovní den po přijetí objednávky. Ostatní expedujeme ihned po jeho obdržení.

V případě zájmu o zaslání na Slovensko objednávejte prosím na stránkách www.plastelina.sk.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má zákazník v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí zákazník poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající zákazníkovi v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Provozovatel serveru: Dotty s.r.o., Olšanská 2898/4h, 130 00 Praha, IČO 01984730, DIČ CZ01984730
Telefon: 774 996 889, www.plastelina.cz, info@plastelina.cz
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH

Provozováno na systému PremiumSHOP

patička